Strona główna1 » Reklamacje

Reklamacje

Reklamacja


Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

1. Ben oświadcza, że jest Generalnym Przedstawicielem Develop w Polsce.

2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne ujawniające się w czasie okresu gwarancyjnego.

3. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem ewidentnych wad fabrycznych).

4. W przypadku sporu decyzję o uznaniu gwarancji podejmie Przedstawiciel Develop Europa - bezpośredni dostawca produktów Develop dla firmy Ben.

 


Postanowienia

1. Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem, iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.


2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Kupujący winien niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem oraz zgłosić reklamację poprzez stronę internetową sklepu www.ben.sklep.pl w zakładce Panel Klienta / Reklamacje / Napisz zgłoszenie.
Podstawę do zgłoszenia reklamacji w sklepie musi wydać Autoryzowany Serwis.


3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji. W/w formularz jest dostępny w zakładce "do pobrania" lub można go pobrać klikając TUTAJ.


4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji towaru najpóźniej w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.


5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający dokonuje naprawy bądź wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty za uszkodzony produkt. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego


6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów dodatkowych w przypadku reklamacji niezasadnej złożonej przez Klienta, np. koszty ekspertyzy serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.


7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku, gdy Klient użytkował towar niezgodnie z instrukcją obsługi, lub gdy wymiany materiałów eksploatacyjnych dokonywane były nie przez autoryzowany serwis Develop.

 


Przejdź do strony głównej
Super hit
D Urządzenie Develop ineo+ 3350i

D Urządzenie Develop ineo+ 3350i

5 990,00 zł6 875,70 zł brutto5 590,00 zł netto
D Urządzenie Develop ineo+ 4050i

D Urządzenie Develop ineo+ 4050i

7 859,70 zł brutto6 390,00 zł netto
D Urządzenie Develop ineo+ 3320i

D Urządzenie Develop ineo+ 3320i

4 190,00 zł4 784,70 zł brutto3 890,00 zł netto
D Urządzenie Develop ineo+ 4000i (printer)

D Urządzenie Develop ineo+ 4000i (printer)

4 008,57 zł brutto3 259,00 zł netto
D Urządzenie Develop ineo 4000i (printer)

D Urządzenie Develop ineo 4000i (printer)

1 204,17 zł brutto979,00 zł netto
D Urządzenie Develop ineo 5000i (printer)

D Urządzenie Develop ineo 5000i (printer)

2 275,50 zł brutto1 850,00 zł netto
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl